#}

Woudlaan 105
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Verbouwen van een eengezinswoning: het vervangen van de witte houten ramen en voordeur door donkergroen houten schrijnwerk met lijstwerk; het vervangen van de witte PVC-garagedeur door een donkergroene aluminium garagedeur met poedercoating; het vervangen van het schuine dak door een plat dak en het verhogen van de gevels ; het aanpassen van de draagconstructie aan de binnenkant; het vergroten van de woning met een uitbreiding over één verdieping; het vellen van 18 hoogstammige bomen en het planten van 15 nieuwe hoogstammige bomen

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 23 februari 2023 tot donderdag 9 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 326 m² 323 m² 323 m² -3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1847763
Gemeentelijke referentie F1718/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 05-07-2022
Bijkomende elementen 24-01-2023
Volledig dossier 17-02-2023
Begin van openbaar onderzoek 23-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 09-03-2023
Overlegcommissie 22-03-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-04-2023
 Einde van de opschorting 11-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 18-08-2023
Betekening van de beslissing 15-09-2023
Begin van de werken 15-01-2024
Geldigheid van de vergunning 14-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens