#}

de Busleydenlaan 61
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Isoleren van de voorgevel van een appartementsgebouw met een gelijkvloers + 2 verdiepingen

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 10 november 2022 tot donderdag 24 november 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1845935
Gemeentelijke referentie D1509/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 13-06-2022
Bijkomende elementen 30-08-2022
Volledig dossier 21-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 10-11-2022
Einde van openbaar onderzoek 24-11-2022
Overlegcommissie 07-12-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-01-2023
 Einde van de opschorting 08-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-08-2023
Betekening van de beslissing 08-09-2023
Begin van de werken 26-04-2024
Geldigheid van de vergunning 08-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens