#}

Haachtsesteenweg 1213
1130 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Enerzijds, het verbouwen van een eengezinswoning tot 2 duplexwoningen; het afbreken en herbouwen van een dakkapel aan de voorgevel, het bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, het aanbrengen van structurele binnenwerken, het wijzigen van het bijgebouw op de 1ste verdieping, het wijzigen van de achteruitbouwstrook, het inrichten van een zwembad ; en anderzijds, het wijzigen van de voorgevel en het bouwen van een tuinhuisje aan de achterkant van het perceel (in overeenstemming brengen);

Brussel
Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 20 oktober 2022 tot donderdag 3 november 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 317 m² 331 m² 331 m² 14 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1841277
Gemeentelijke referentie H936/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 04-05-2022
Bijkomende elementen 04-07-2022
Volledig dossier 31-08-2022
Begin van openbaar onderzoek 20-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 03-11-2022
Overlegcommissie 23-11-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-12-2022
 Einde van de opschorting 17-02-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-02-2023
Betekening van de beslissing 17-03-2023
Geldigheid van de vergunning 17-03-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens