Aarlenstraat 62
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1831748
Gemeentelijke referentie A186/2022
Gebruikersnaam 1831748
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 3 december 2022 tot zaterdag 3 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Vervangen van de bestaande metalen balustrade op het terras van de 9de verdieping door een glazen balustrade

Chronologie

Fase Datum
Indiening 14-02-2022
Bijkomende elementen 26-04-2022
Volledig dossier 17-06-2022
Overlegcommissie 13-07-2022
Betekening van de beslissing 30-08-2022
Geldigheid van de vergunning 30-08-2025

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-11-2022 04/IPEDEC/1862395
11-10-2022 04/IPEDEC/1857966 28-10-2022
05-09-2022 04/IPE/1853790
01-09-2022 04/PFD/1853617
01-06-2022 04/PU/1845653
24-06-2019 04/PU/1717133 08-04-2021
22-05-2017 04/IPEPLP/638916 14-05-2018
12-11-2007 PU/517548 27-08-2008
28-02-2007 ENS/518479 17-02-2009
08-01-2007 PU/518663 16-04-2008
08-10-2004 C_TMP/444977 09-12-2004
20-09-2002 PU/512317 15-10-2003

Tijdslijn