Verdunstraat 69
1130 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1827647
Gemeentelijke referentie V5/2022
Gebruikersnaam 1827647
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds het afbreken van een glazen luifel en een toiletruimte , het vergroten van een eengezinswoning, het wijzigen van de ramen aan de voorgevel (in overeenstemming brengen); en anderzijds het bouwen van een uitbreiding (wintertuin) , het maken van een opening op de 1e verdieping aan de achtergevel, het creëren van een dakkapel aan de achtergevel en het bouwen van een garage aan de achterkant van het perceel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-01-2022
Bijkomende elementen 22-02-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn