Negende Linielaan 35-37
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1827309
Gemeentelijke referentie N1390/2021
Gebruikersnaam 1827309
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 10 maart 2022 tot donderdag 24 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het installeren van een warmtepomp en een airconditionning op het platte dak evenals het plaatsen van een perifere gevelbekleding

Chronologie

Fase Datum
Indiening 30-12-2021
Bijkomende elementen 21-01-2022
Begin van openbaar onderzoek 10-03-2022
Einde van openbaar onderzoek 24-03-2022
Overlegcommissie 20-04-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
02-07-2021 04/CL3/1791737
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
30-07-2020 04/C_PLP/1756277
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
26-03-2019 04/PU/1707220 10-10-2019
02-12-2016 04/GOU/623111
04-10-2016 ENS/612132 28-10-2016
10-12-2007 04/IPE/452105 31-07-2008
28-11-2007 PU/517492 20-05-2009
19-11-2002 PU/512177
26-11-2001 PU/510136

Tijdslijn