Renaissancelaan 47-51
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1827147
Gemeentelijke referentie R1388/2021
Gebruikersnaam 1827147
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zondag 22 mei 2022 tot zondag 22 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds het wijzigen van de verdelingen van woningen in de gebouwen (regularisatie PV BR/035/12), anderzijds het uitbreiden van de gebouwen aan de tuinzijde over 7 niveaus, het wijzigen van de lichtstraten in het dak aan de voorzijde, het veranderen van de deuren van de entree, hettoevoegen van leuningen aan de voorgevel (conformiteit), en tenslotte het voorstellen van een nieuwe verdeling van 72 appartementen met een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond in plaats van de 51 geautoriseerde

Chronologie

Fase Datum
Indiening 27-12-2021
Bijkomende elementen 28-04-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor Niet meegedeeld 18 m² Te bepalen
Huisvesting 4.491 m² 4.567 m² Te bepalen
Andere 1.897 m² 1.057 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
06-07-2020 04/C_PLP/1753553 02-09-2021
11-04-2019 04/PU/1709382
13-11-2017 04/GOU/657295
22-08-2013 PU/526139 05-10-2017
04-05-2012 PU/522004
05-11-1998 PU/509325

Tijdslijn