Louizalaan 326
1050 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1826957
Gemeentelijke referentie L1382/2021
Gebruikersnaam 1826957
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 10 maart 2022 tot donderdag 24 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het verhogen van de bestaande toren met 3 verdiepingen, waarvan 2 kantoorniveaus en 1 skybar (behorende bij de kantoren) , en het wijzigen van het achtergebouw tot handel en het verhogen van dit deel met 3 kantoorniveaus

Chronologie

Fase Datum
Indiening 28-12-2021
Begin van openbaar onderzoek 10-03-2022
Einde van openbaar onderzoek 24-03-2022
Overlegcommissie 18-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

BUV
Gemeente
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 26.264 m² 29.927 m² Te bepalen
Handelszaak 622 m² 287 m² Te bepalen
Grote speciaalzaak 0 m² 597 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
23-03-2022 04/IPERPLP/1835469
22-03-2022 04/PU/1835618
04-01-2022 04/PFD/1828081
13-05-2020 09/IPEPLP/1749000 01-02-2022
04-02-2016 CL3/591906 22-02-2016
13-10-2014 PU/550181 19-02-2015
10-07-2014 PU/543481
18-04-2013 PU/525583 06-03-2014
10-05-2011 04/PFD/403572
17-09-2010 ENS/524144 25-05-2011
30-12-2008 ENS/521130 02-03-2011
23-12-2008 PU/521161 27-08-2009
24-01-2002 04/IPECL3/439229 22-01-2002
18-11-1996 ENS/507337 21-03-1997
24-08-1995 PU/504973 19-06-1996

Tijdslijn