Tweekerkenstraat 41-43
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1826863
Gemeentelijke referentie D1375/2021
Gebruikersnaam 1826863
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Wijzigen van het gebruik van de gelijkvloers in een kantoorgebouw van een handelsactiviteit naar een kantoorruimte

Chronologie

Fase Datum
Indiening 22-12-2021
Betekening van de beslissing 12-05-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeente

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 1.754 m² 1.945 m² Ontbrekend gegeven
Handelszaak 191 m² 0 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
09-02-2022 04/CL2/1830691 21-04-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
19-03-2021 04/PU/1780124 04-01-2022
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
04-12-2020 04/CL3/1768372 25-03-2021
12-11-2020 04/IPETMP/1765861 09-12-2020
30-07-2020 04/PU/1756036 16-12-2020
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
06-11-2009 CL2/456051 29-10-2009

Tijdslijn