Noordstraat 50
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1822281
Identificatiecode1822281
Gemeentelijke referentieN1229/2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 16-11-2021
Extra elementen 16-12-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

de leuningen van de terrassen op de 5e en 6e verdieping van een bestaand gebouw vervangen en de terrassen renoveren

Betrokken percelen

21803C0318/00H000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn