Notelaarsstraat 231
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1821933
Gemeentelijke referentie N1213/2021
Gebruikersnaam 1821933
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 24 februari 2022 tot donderdag 10 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Herinrichten van een eengezinswoning naar een gebouw met 2 appartementenl (in overeenstemming brengen)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-11-2021
Bijkomende elementen 03-01-2022
Begin van openbaar onderzoek 24-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 10-03-2022
Overlegcommissie 30-03-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-05-2022
 Einde van de opschorting 07-07-2022
Betekening van de beslissing 28-07-2022

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 277 m² 272 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
30-08-2019 04/PU/1724057 29-01-2021
Ontbrekend gegeven 15/PFD/86406-01

Tijdslijn