Vandenbrandenstraat 3
1000 Brussel

  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1810574
Identificatiecode1810574
Gemeentelijke referentieB1073/2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 12-10-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

wijzigen van het gebruik van een handel naar “fitness” (in overeenstemming brengen)

Betrokken percelen

21811M0168/00F002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Handelszaak 634 m² 634 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
06-01-2016 PU/589372 02-09-2016 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn