Nieuwstraat 167
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1810271
Gemeentelijke referentie N1049/2021
Gebruikersnaam 1810271
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord

Voorwerp van de aanvraag

Plaatsen van 1 stadsmeubilair voor informatieverspreiding met reclame (BXL0353)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 07-10-2021
Betekening van de beslissing 15-12-2021

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-05-2022 04/IPEEXT/1840837
26-10-2021 04/PU/1820316 25-04-2022
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
29-04-2019 04/PU/1711009
11-03-2019 04/PU/1705448 05-05-2021
11-03-2019 04/PU/1705451
06-04-2017 ENS/634185 07-03-2018
08-07-2016 04/PFD/605646
17-05-2016 PU/600675 08-03-2017
30-11-2015 ENS/586418 20-06-2016
30-11-2015 PU/586416 22-04-2016
24-06-2014 PU/542495 18-09-2014
08-04-2014 CL2/501300 27-03-2014
27-06-2006 ENS/516532
25-06-2004 ENS/513458 16-06-2005
18-07-2003 ENS/514476 08-01-2004
16-09-1999 ENS/508516
07-05-1998 PU/506127 23-12-1998
20-08-1997 PU/506701 14-01-1998
05-09-1996 ENS/507561 13-12-1996
20-04-1995 ENS/505174 05-10-1995

Tijdslijn