#}

Groendreef 27
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Verdelen van een eengezinswoning in 2 woningen, het vervangen van het bestaande PVC schrijnwerk door houten schrijnwerk (lichtgrijs)

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 13 april 2023 tot donderdag 27 april 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1801293
Gemeentelijke referentie V1021/2021
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 06-10-2021
Begin van openbaar onderzoek 13-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 27-04-2023
Overlegcommissie 09-05-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 31-05-2023
 Einde van de opschorting 09-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 21-08-2023
Betekening van de beslissing 15-09-2023
Begin van de werken 02-10-2023
Geldigheid van de vergunning 14-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens