NL    FR

Antwerpselaan 46-47
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1792419
Gemeentelijke referentie A699/2021
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 12 januari 2023 tot donderdag 26 januari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Opdelen en het transformeeren van een commercieel huis in commerciële vloers en 4 eenheden op de bovenhuis, het slopen de trappenhuis en het bouwen 2 nieuw beton, het inrichten een lift, het herstellen en het versterken van de houten vloeren, het bouwen een rechte trap en een wenteltrap voor de 1e verdieping duplex, het vervangen de ramen en de toegangsdeur van de woningen, het wijzigen de commerciële onderpui, het bouwen en wijzigen openingen in de achtergevel, het bouwen een bijgebouw met dakterras, het inrichten een rookuitlaat, het groenen en het inrichten een platte dak op het terras (regularisatie PV)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-07-2021
Bijkomende elementen 10-11-2022
Volledig dossier 05-01-2023
Begin van openbaar onderzoek 12-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-01-2023
Overlegcommissie 08-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-03-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 497 m² 554 m² Te bepalen
Handelszaak Niet meegedeeld 115 m² Te bepalen
Grote speciaalzaak 228 m² Niet meegedeeld Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
08-06-2018 PU/685348 05-05-2021

Tijdslijn