De Crayerstraat 19
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1788239
Gemeentelijke referentie C581/2021
Gebruikersnaam 1788239
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 14 oktober 2021 tot donderdag 28 oktober 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Wijzigen van een ééngezinswoning en zijn bijgebouw in een kantoor

Chronologie

Fase Datum
Indiening 02-06-2021
Bijkomende elementen 20-07-2021
Begin van openbaar onderzoek 14-10-2021
Einde van openbaar onderzoek 28-10-2021
Overlegcommissie 10-11-2021
Betekening van de beslissing 09-12-2021

Adviesverlenende instanties

Gemeente
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Stedenbouwkundige lasten

Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering   108.625,00 €
Totaal 108.625,00 €

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor Niet meegedeeld 869 m² Ontbrekend gegeven
Last (869,00 x 125,00 €) 108.625,00 €
Huisvesting 769 m² Niet meegedeeld Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
18-09-2012 PU/524716 13-06-2013
09-05-2008 04/IPECL3/452920 30-04-2008

Tijdslijn