#}

Rue Pierre Strauwen 24
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijziging van het gebruik van een pakhuis van een productieactiviteit van materiële goederen (garagewerkplaats) in een productieactiviteit van ambachtswerk (productie en opslag van kostuums), wijziging van de interne compartimentering, creatie van twee trappen en een mezzanine alsook van een goederenlift, regularisatie van de hoogte van het achtergebouw alsook van een dakkapel

Brussel
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 oktober 2021 tot donderdag 28 oktober 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1786925
Gemeentelijke referentie P538/2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 25-05-2021
Bijkomende elementen 15-07-2021
Volledig dossier 07-08-2021
Begin van openbaar onderzoek 14-10-2021
Einde van openbaar onderzoek 28-10-2021
Overlegcommissie 10-11-2021
Betekening van de beslissing 04-01-2022
Begin van de werken 17-01-2022
Geldigheid van de vergunning 04-01-2025
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens