Waterloolaan 136
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1782958
Gemeentelijke referentie W398/2021
Gebruikersnaam 1782958
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 28 juni 2022 tot dinsdag 28 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Wijzigen van het gebruik van een café naar een restaurant (pizzeria) en installeren van een keuken met afzuigkap (in overeenstemming brengen)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-04-2021
Bijkomende elementen 17-06-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-09-2021
 Einde van de opschorting 06-04-2022
Betekening van de beslissing 25-04-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeente

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 410 m² 410 m² Ontbrekend gegeven
Handelszaak 237 m² 237 m² Ontbrekend gegeven
Andere 80 m² 80 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
28-02-2017 PU/629576 21-12-2017
13-06-2012 PU/521820 30-08-2012

Tijdslijn