Koopliedenstraat 11
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1776895
Identificatiecode1776895
Gemeentelijke referentieC205/2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 24-02-2021
Extra elementen 06-04-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

wijzigen van de inrichting van een woongebouw, wijzigen van een dakkapel en de vensters van de achtergevel (wijzigingvergunning : C892/2016)

Betrokken percelen

21812N1040/00C000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
25-07-2016 PU/606559 07-09-2018 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn