Jozef II-straat 16
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1774053
Identificatiecode1774053
Gemeentelijke referentieJ110/2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 02-02-2021
Extra elementen 15-03-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 21-04-2021
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2021
Einde van het openbaar onderzoek 20-05-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

verbouwen van een bestaand kantoorgebouw met afbraak en heropbouw van de laatste verdieping en toevoeging van een technische verdieping ; wijzigen van de bouwschil en van de esthetiek van het gebouw;

Betrokken percelen

21805E0052/00C000

Stedenbouwkundige lasten

Grondslag Aantal
BWRO
Besluit van de regering 5.125,00 €
Totaal 5.125,00 €

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Kantoor 2.972 m² 3.013 m² Te bepalen
Last (41,00 x 125,00 €) 5.125,00 €

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
07-05-2004 PU/513627 14-03-2005 Toegekend
01-03-2000 PU/508046 27-12-2000 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn