Angle de la Rue Profonde - Rue du Rubis
1000

  • Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoedhfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1773931
Identificatiecode1773931
Gemeentelijke referentieP107/2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 01-02-2021
Extra elementen 26-02-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 11-03-2021
Kennisgeving van besluit 27-05-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

vellen van 11 hoogstammige bomen

Betrokken percelen

21816G0054/00K007

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
24-04-2019 04/PU/1710595 18-03-2021 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn