Frans Vekemansstraat 115
1120 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1771816
Gemeentelijke referentie F33/2021
Gebruikersnaam 1771816
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 23 september 2021 tot donderdag 7 oktober 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds het inrichten van een trap en van een terras op het plat dak aan de achterkant van het gebouw (in overeenstemming brengen) ; anderzijds het wijzigen van de bestemming van een atelier tot een woning (studio) op het niveau van de kelder-achtertuin

Chronologie

Fase Datum
Indiening 14-01-2021
Bijkomende elementen 17-05-2021
Begin van openbaar onderzoek 23-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 07-10-2021
Overlegcommissie 26-10-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-12-2021
 Einde van de opschorting 05-05-2022
Betekening van de beslissing 17-06-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 684 m² 943 m² 943 m²
Productie van materiële diensten 259 m² 0 m² 0 m²

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn