Vilvoordselaan 310-312
1130 Brussel

  • Gebruiken van een terrein voor de opslag, voor het parkeren van voertuigen of voor de plaatsing van mobiele inrichtingen die kunnen worden gebruikt voor bewoningHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 6 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1769628
Identificatiecode1769628
Gemeentelijke referentieV1068/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 17-12-2020
Extra elementen 14-01-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 26-01-2021
Kennisgeving van besluit 03-06-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

inrichten van een nieuwe openluchtparking voor 21 vrachtwagens (wijziging van de stedenbouwkundige vergunning V1284 / 2019)

Betrokken percelen

21821A0231/00L000, 21821A0231/00M000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
13-04-2021 04/PFD/1782865 In onderzoek
30-12-2019 04/PU/1736612 05-06-2020 Toegekend
06-06-2019 04/PFD/1715323 Geweigerd
04-10-2004 PU/513147 23-09-2005 Toegekend
17-07-1998 PU/509562 02-12-1999 Toegekend
11-12-1996 PU/507275 22-04-1997 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn