Gemenebeemdenstraat 51-53
1120 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1767489
Identificatiecode1767489
Gemeentelijke referentieP991/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 27-11-2020
Extra elementen 29-03-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 21-04-2021
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2021
Einde van het openbaar onderzoek 20-05-2021
 Schorsing (Gewijzigd project) 21-06-2021
 Einde van de schorsing Te bepalen
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

wijzigen van de stedenbouwkundige vergunning P872/2014: wijzigen van de gevels, de binneninrichting, de scheidingsmuur (links) en de parkeerkelder

Betrokken percelen

21819D0141/00B005

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
28-10-2014 PU/551621 18-01-2018 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn