FR    NL   

Anspachlaan 184-186
1000 Brussel

  • Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbordHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1766544
Identificatiecode1766544
Gemeentelijke referentieA956/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 19-11-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

plaatsen 3 parallel borden

Betrokken percelen

21004A0005/00G002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 542 m² 542 m² Te bepalen
Andere 189 m² 189 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
16-06-2015 04/SFD/565545 02-10-2015 Toegekend
24-02-2014 PU/526838 In onderzoek
10-06-1997 ENS/506911 08-01-1998 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn