FR    NL   

Schildknaapsstraat 59
1000 Brussel

  • Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbordHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1766500
Identificatiecode1766500
Gemeentelijke referentieE948/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 19-11-2020
Extra elementen 14-01-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Plaatsen van twee commerciële uithangborden, één parallel en de andere loodrecht op de gevel;

Betrokken percelen

21802B1376/00D000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
01-12-2005 PU/515341 26-01-2007 Toegekend
24-12-1996 PU/507255 26-05-1997 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn