Bruulstraat 77
1130 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1758072
Identificatiecode1758072
Gemeentelijke referentieB688/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 24-08-2020
Extra elementen 13-11-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 28-08-2020
Begin van openbaar onderzoek 11-02-2021
Einde van het openbaar onderzoek 25-02-2021
Kennisgeving van besluit 10-06-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in overeenstemming brengen van de feitelijke toestand t.o.v. vergunning B92/2013: inrichten van 10 extra autostaanplaatsen (totaal 18), vervangen van het bijgebouw door een luifel van 150m², plaatsen van 2 installaties en nieuwe inspuitcabine, niet uitvoeren van 3 centraal gelegen opslagboxen

Betrokken percelen

21821A0195/00X000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
30-10-2013 PU/526447 10-09-2014 Toegekend
18-12-2012 PU/525125 Geweigerd
25-05-2004 PU/513567 26-04-2005 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn