Bellevuestraat 64
1000 Brussel

  • Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbordHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1754298
Identificatiecode1754298
Gemeentelijke referentieB567/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 13-07-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

plaatsen van uithangborden

Betrokken percelen

21807G0218/00S009

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
20-04-2010 PU/519593 08-11-2010 Toegekend
02-03-2009 PU/520937 25-11-2009 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn