#}

Slakkengang 1
1000 Brussel

Verbouwen van drie eengezinswoningen met commerciële gelijkvloers in een gebouw met twee appartementen met een commercieel gelijkvloers, wijzigen van het dak aan de kant Slakkengang, openbreken van de mandelige muren tussen de drie huizen op verschillende niveaus (reeds gedeeltelijk uitgevoerde werken)

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1727580
Gemeentelijke referentie B1013/2019
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 04-10-2019
Volledig dossier (Gewijzigd project) 07-08-2021
Betekening van de beslissing 14-10-2021
Begin van de werken 25-10-2022
Geldigheid van de vergunning 14-10-2024
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens