Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1722172
Identificatiecode1722172
Gemeentelijke referentieB850/2019

Chronologie

Stap Datum
Indiening 12-08-2019
Extra elementen 16-01-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 28-01-2020
Begin van openbaar onderzoek 06-02-2020
Einde van het openbaar onderzoek 20-02-2020
Kennisgeving van besluit 28-10-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

toepassing van art. 102/1 van het BWRO om de stedenbouwkundige vergunning B907/2015 te wijzigen: wijzigen van de kern van de toren D, verbinden van toren A en E (tot en met de 3de verdieping), wijzigen van het gelijkvloers, toevoegen van een decoratieve verlichting aan de voorgevels en wijzigen van de technieken op de ondergrondse niveaus

Betrokken percelen

21813A0484/00G000

Stedenbouwkundige lasten

Grondslag Aantal
BWRO
Besluit van de regering 53.250,00 €
Totaal 53.250,00 €

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 60.772 m² 61.198 m² 61.198 m²
Handelszaak 1.924 m² 1.649 m² 1.649 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
11-01-2021 04/PFD/1772252 In onderzoek
16-03-2020 04/PU/1744754 29-01-2021 Toegekend
02-08-2018 04/PFD/693585 20-09-2018 Toegekend
13-11-2017 04/PFD/656586 19-04-2019 Toegekend
24-10-2017 04/PFD/654982 07-03-2018 Toegekend
01-06-2017 PU/639520 20-06-2018 Toegekend
16-05-2015 04/PFD/575687 30-06-2017 Toegekend
05-05-2014 04/PFD/501339 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

120 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn