Emile Bockstaellaan 53
1020 Brussel

  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1710050
Identificatiecode1710050
Gemeentelijke referentieE400/2019

Chronologie

Stap Datum
Indiening 17-04-2019
Extra elementen 11-03-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 24-03-2021
Begin van openbaar onderzoek 22-04-2021
Einde van het openbaar onderzoek 06-05-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

regulariseren (PV BR 66-97) van de reeds uitgevoerde werken, verdelen van een eengezinswoning in 2 woningen (1 duplex 3 kamers en 1 studio), afbreken en heropbouwen van een bijgebouw met volumevermeerdering en afbreken van de houten vloeren om ze in beton uit te voeren

Betrokken percelen

21815D0030/00B002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
06-12-2017 PU/658916 19-07-2018 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

120 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn