Fabrieksstraat 54
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PFU/619177
Identificatiecode1474454
Gemeentelijke referentieF712/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 28-11-2016
Extra elementen 22-03-2018
Ontvangstbevestiging volledig dossier 27-08-2020
Begin van openbaar onderzoek 15-10-2020
Einde van het openbaar onderzoek 29-10-2020
Kennisgeving van besluit 02-07-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Wijziging van vergunning 04 / PFU / 528648 die tot doel had de gieterij van de schiettoren te renoveren, te transformeren en uit te breiden om het Demot-Couvreur Instituut uit te breiden; Herstel de schiettoren; Ontwikkeling van de speeltuin en een tuin om de opvangcapaciteit van de polyvalente ruimte onder het dak (+51 personen) te vergroten, door de toevoeging van twee noodtrappen en de creatie van een extra nooduitgang op het niveau van de lerarenkamer.

Betrokken percelen

21811M2582/00C000, 21811M2562/00N009

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 2.293 m² 2.273 m² 0 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
17-06-2014 04/PFU/528648 23-06-2015 Toegekend
06-12-2001 04/PFD/140096 30-09-2003 Toegekend
04/PFD/46061-01 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

135 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn