NL    FR

Reebokstraat 28
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFU/188895
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 4 februari 2023 tot zaterdag 4 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Verbouwen of renoveren zonder wijzigen van het volume

Voorwerp van de aanvraag

Prolonger du 1er étage au rez-de-chaussée un escalier existant et aménager un couloir afin de créer une seconde issue de secours.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 07-03-2008
Volledig dossier 05-06-2008
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
25-01-2023 04/PFU/1869562
06-12-2022 04/PFD/1864137
31-05-2022 04/IPEMOD/1843855 08-09-2022
20-02-2020 04/PFU/1742196 03-02-2022
24-12-2018 04/PFU/1697940 21-02-2019
10-10-2018 04/IPE/701777 30-09-2021
20-11-2002 04/PFD/146164 22-03-2004
Ontbrekend gegeven 04/PFD/91732-01

Tijdslijn