#}

Aarlenstraat 92
1040 Brussel

Renovatie en verhoging van een kantoorgebouw, gedeeltelijke overdekking van een parkeerplaats in het binnenterrein van het binnenhuizenblok, uitvoering van interne structurele transformaties

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 79.537,50 €
In speciën Totaal 79.537,50 €
Bestemming Oppervlakte
Verkeerswegen Oppervlakte onbepaald
à la rénovation de la rue de la Science
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 1.310 m² 1.946 m² 1.946 m² 636 m²
Last: 636,30 x 125,00  € 79.537,50  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/1852931
Gemeentelijke referentie A63/2023
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 26-08-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 27-11-2023
Betekening van de beslissing 28-02-2024
Geldigheid van de vergunning 28-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens