Sint-Katelijneplein 44-45a
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFU/1828021
Gebruikersnaam 1828021
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zondag 22 mei 2022 tot zondag 22 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Uitbreiden van het "Centrale for Contemporary Art" van de Stad Brussel door annexatie van de winkel op 45a waardoor dit de nieuwe hoofdingang van het centrum wordt met een receptie, een ticketbalie en een artshop.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 23-12-2021
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Consultant Titel IV van de GSV
DBDMH
Gemeentecollege
Overlegcommissie
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 6.734 m² 6.859 m² Te bepalen
Handelszaak 398 m² 273 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
22-09-2021 04/PFU/1799982 29-03-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
13-08-2018 04/IPE/694959 26-10-2018
23-11-2017 04/PFU/657549
17-04-2008 04/PFD/189768 18-12-2008
21-09-1995 ENS/504890

Tijdslijn