Louizalaan 71-83
1050 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFU/1825869
Gebruikersnaam 1825869
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Régulariser les façades du complexe Witcher's

Chronologie

Fase Datum
Indiening 13-12-2021
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeentecollege
Overlegcommissie
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
16-04-2021 04/PU/1783000
14-04-2021 13/PU/1782628
29-07-2020 04/IRPE/1756126 09-11-2020
15-03-2018 13/IPE/673896 03-03-2020
22-12-2016 13/PFU/622484 12-09-2017
22-11-2016 PU/618412 03-05-2017
29-09-2016 ENS/611737 18-11-2016
14-03-2013 ENS/525421 16-03-2017
19-02-2013 PU/483297
30-08-2012 04/IPE/474431 25-02-2013
28-08-2012 04/IPE/474380 15-03-2013
25-10-2010 04/PFU/336582 10-01-2011
09-11-2004 PU/273240
05-03-2001 PU/272435
16-01-1998 ENS/506434

Tijdslijn