Haringstraat 2
1000 Brussel

  • Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbordHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit
  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PFU/1761296
Identificatiecode1761296

Chronologie

Stap Datum
Indiening 25-09-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Transformeren van een handelshuis.

Betrokken percelen

21004A0455/00_000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 127 m² 85 m² Te bepalen
Handelszaak 85 m² 127 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn