Alfred Stevensstraat
1020 Brussel

  • Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopendHoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen)

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PFU/1747745
Identificatiecode1747745

Chronologie

Stap Datum
Indiening 28-04-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 22-06-2020
Kennisgeving van besluit 30-07-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Implanter du mobilier signalétique d'usage socioculturel didactique et normatif

Betrokken percelen

21816C0041/00N000, 21816C0016/00C000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
08-08-2017 04/PFU/647325 04-10-2017 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn