Martelaarsplein 6-8,19
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopendHoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen)

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie04/PFU/1724074
Identificatiecode1724074
Gemeentelijke referentieM1136/2020
Leefmilieu BrusselIPE/1B/2019/1724343

Chronologie

Stap Datum
Indiening 30-08-2019
Extra elementen 15-07-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 23-12-2020
Begin van openbaar onderzoek 21-04-2021
Einde van het openbaar onderzoek 20-05-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Verbouwen van de 3 kabinetsgebouwen op de Martelaarssite

Betrokken percelen

21802B0812/00B000, 21802B0832/00C000, 21802B0695/00A000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 2.414 m² 2.219 m² Te bepalen
Kantoor 9.669 m² 10.012 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
30-04-2014 04/PFU/501253 In onderzoek
02-12-2011 PU/522658 07-03-2012 Toegekend
29-04-2008 04/PFU/190027 Geweigerd
05-10-2005 PU/515465 26-01-2006 Toegekend
04-02-2005 04/PFD/161773 26-01-2006 Toegekend
19-11-2004 04/PFU/159707 30-09-2005 Toegekend
02-03-1998 PU/506352 18-12-1998 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

250 dagen

Documenten Stedenbouw en milieu

Geen documenten beschikbaar

Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn