Adolphe Buyllaan 85
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 04/PFD/680136
Gemeentelijke referentie A196/2019
Gebruikersnaam 1836339
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 4 mei 2022 tot donderdag 2 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Oorspronkelijke aanvraag : bouwen van een nieuwe sporthal als uitbreiding van de bestaande sporthal en vellen van 4 hoogstammige bomen Gewijzigde aanvraag : bouwen van een nieuwe sporthal als uitbreiding van de bestaande sporthal, vellen van 24 hoogstammige bomen, herinrichten en vergroenen van de buitenruimten en verwijderen van 8 parkeerplaatsen in de open lucht.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-05-2018
Begin van openbaar onderzoek 04-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 02-06-2022
Overlegcommissie 19-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Vivaqua
Access And Go
FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 5.387 m² 6.624 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-06-2021 04/PFU/1789678 16-05-2022

Tijdslijn