Bruynstraat 1
1120 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Gebruiken van een terrein voor de opslag, voor het parkeren van voertuigen of voor de plaatsing van mobiele inrichtingen die kunnen worden gebruikt voor bewoningHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 6 van het besluit
  • Vellen van een of meerdere hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 7 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie04/PFD/657609
Identificatiecode1510772
Leefmilieu BrusselPE/1B/2017/657911

Chronologie

Stap Datum
Indiening 24-11-2017
Extra elementen 18-01-2018
Ontvangstbevestiging volledig dossier 24-01-2018
Begin van openbaar onderzoek 25-08-2018
Einde van het openbaar onderzoek 08-09-2018
Overlegcommissie 26-09-2018
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

gebruikswijziging en vernieuwen van de gebouwen voor het installeren van een opvangcentrum voor Fedasil

Betrokken percelen

21819A0032/00K000, 21819A0032/00F000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 16.703 m² 17.744 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
17-07-2020 04/PFD/1755206 In onderzoek
08-11-2017 04/PFD/656260 26-07-2018 Toegekend
27-07-2016 04/PFD/606917 05-10-2016 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten Stedenbouw en milieu

Geen document beschikbaar

Contact voor dit dossier

info@urban.brussels
vermeld in uw mededelingen de Nova-referentie en de betrokken gemeente

Tijdlijn