Bruynstraat 1A
1120 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie04/PFD/656260
Identificatiecode1509479
Leefmilieu BrusselPE/1B/2017/656372

Chronologie

Stap Datum
Indiening 08-11-2017
Extra elementen 02-07-2018
Ontvangstbevestiging volledig dossier 21-12-2017
Begin van openbaar onderzoek 10-05-2018
Einde van het openbaar onderzoek 08-06-2018
Overlegcommissie 20-06-2018
Kennisgeving van besluit 26-07-2018

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

bouwen van een loods voor bussen van de MIVB voor het parkeren van 90 bussen, wasinstallaties / reservoirs, twee hokjes aan de ingang van de site , bouwen van een voorlopige openlucht parking met een bezetting van 109 wagens voor de chauffeurs en een hoofdgebouw voor de chauffeurs en voor lichte herstellingen aan de voertuiten, afwijking van titel I van artikel 13 en titel IV van het SRR

Betrokken percelen

21819A0032/00K000, 21819A0032/00F000, 21819A0032/00H000, 21819A0032/00L000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 0 m² 2.555 m² 0 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
17-07-2020 04/PFD/1755206 In onderzoek
24-11-2017 04/PFD/657609 In onderzoek
18-12-2007 04/PFD/187234 24-02-2009 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

165 dagen

Documenten Stedenbouw en milieu

Geen document beschikbaar

Stedenbouwkundige lasten

Totaal: 0,00 €

Contact voor dit dossier

info@urban.brussels
vermeld in uw mededelingen de Nova-referentie en de betrokken gemeente

Tijdlijn