#}

Pottenbakkersstraat 1
1000 Brussel

Démonter une station de mobilophonie Orange situé sur le toit d’un immeuble qui sera prochainement démoli.
Implanter une nouvelle station de mobilophonie sur le toit de l’immeuble situé en face.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Plaatsen of wijzigen van een telecommunicatie-installatie Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 10 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1901599
Gemeentelijke referentie INFO_P841/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 16-05-2023
Volledig dossier 03-07-2023
Betekening van de beslissing 11-09-2023
Geldigheid van de vergunning 11-09-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens