#}

Archimedesstraat 9-13
1000 Brussel

Verbouwen (gedeeltelijk afbreken, herbouwen en renoveren) van kantoren en laboratoria.

1 boom te kappen Urban.brussels
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 32.787,50 €
In speciën Totaal 32.787,50 €
Bestemming Oppervlakte
Verkeerswegen Oppervlakte onbepaald
au financement du réaménagement de la rue de la Science
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
596 m² 950 m² 830 m² 234 m²
Kantoor 3.159 m² 3.421 m² 3.421 m² 262 m²
Last: 262,30 x 125,00  € 32.787,50  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1860354
Gemeentelijke referentie A550/2023
Versie 2
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2023/1900116

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 04-11-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 18-01-2024
Betekening van de beslissing 16-04-2024
Begin van de werken 03-06-2024
Geldigheid van de vergunning 16-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens