Emile Bockstaellaan
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1846570
Gemeentelijke referentie E2006/2022
Gebruikersnaam 1846570
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 7 september 2022 tot donderdag 6 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting

Voorwerp van de aanvraag

Renovatie van Station Bockstael : bouwen van een luifel ter hoogte van de Emile Bockstaellaan – verhogen van de perrons – bijbouwen van 2 liften + 2 trappen kant ; herbouwen van 2 trappen kant Leopold I-straat - vernieuwen afwerkingen (vloer, plafond, wanden) – bouwen van een bewaakte fietsenstalling – sluiten van de onderdoorgang niveau -2 voor publiek – herinrichting van de taluds naast de perrons.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 23-06-2022
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-10-2022
Overlegcommissie 19-10-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

STIB
NMBS
De Lijn
LB
Mobiel Brussel
Vivaqua
INFRABEL
Gemeente
Access And Go
DCE
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 3.154 m² 3.285 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-06-2022 04/GOU_PU/1846303
06-12-2021 04/PU/1824797 23-05-2022
04-12-2014 ENS/554443 04-03-2015
22-09-2008 ENS/521473 28-01-2009
24-12-2002 ENS/512046 10-04-2003
01-10-1999 ENS/508482 24-12-1999
18-01-1995 ENS/505315 14-11-1996

Tijdslijn