Wetenschapsstraat 12
1000 Bruxelles

Gewestelijke referentie 04/PFD/1846266
Gebruikersnaam 1846266
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 11 augustus 2022 tot donderdag 11 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Changer les matériaux pour la structure ainsi que deux colonnes. Modifier la façades arrière avec des châssis dans une maçonnerie en place des panneaux sandwiches dans un système de mur rideau sur la face orientée Ouest. Diminution des sorties, adapté l'implantation des panneaux photovoltaïques, modification du locales vélos et création de duplex.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 21-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 5.409 m² 5.516 m² Te bepalen
Handelszaak 461 m² 395 m² Te bepalen
Andere 1.014 m² 849 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
31-03-2021 04/CL2/1781339
16-03-2021 04/CL3/1779569 28-07-2021
24-04-2020 04/PFD/1747698 29-06-2021
17-07-2017 PU/644861
01-06-2015 CL2/564451 18-02-2016
02-08-2000 PU/511242 30-11-2000

Tijdslijn