Belliardstraat 1-100
1040 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1837811
Gemeentelijke referentie B1312/2022
Gebruikersnaam 1837811
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 17 augustus 2022 tot donderdag 15 september 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting

Voorwerp van de aanvraag

Aanleggen van een fietspad en herinrichten van de voetgangersinfrastructuur van de Belliardstraat van de gevel tot aan het uiteinde van de geplande weg, alsook de herverdeling van de openbare ruimte : vervangen van een rijstrook (van de kunstlaan tot aan de Etterbeeksesteenweg) door twee eenrichtingsfietspaden. De bushalte "Leopold park" wordt verplaatst naar het Jean Rey plein. Het deel van de openbare ruimte dat momenteel wordt gebruikt als parkeerzone "van de Etterbeeksesteenweg tot aan de Audergemsesteenweg" zal worden vervangen door groene beplanting, een fietspad en een ruimere voetgangerszone.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 11-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 17-08-2022
Einde van openbaar onderzoek 15-09-2022
Overlegcommissie 28-09-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
05-07-2022 04/IPEMOD/1847946
31-03-2022 04/CL3/1836446 28-04-2022
14-03-2022 04/IPEMOD/1834755
24-01-2022 15/PFU/1829311
20-01-2022 04/IPE/1829064
19-07-2021 04/IPEMOD/1793846 06-10-2021
15-07-2021 04/PFD/1794271 22-12-2021
24-06-2021 04/IPEEXT/1792525 22-07-2021
04-06-2021 04/PFU/1788528 23-09-2021
14-05-2021 04/PFD/1786209
01-03-2021 04/IPETMP/1777452 19-07-2021
04-07-2019 04/PFU/1718412 20-09-2019
07-02-2019 04/PFD/1702051
29-11-2018 04/PFD/1695886 05-04-2019
16-04-2018 04/IPEPLP/676713 08-04-2019
24-03-2017 04/PFD/632913 11-01-2018
30-05-2016 04/PFD/601647 09-01-2017
16-12-2011 04/PFD/408950 06-02-2013
11-05-2007 04/PFD/182392 04-09-2007
02-06-2003 04/PFD/149851 17-10-2003
02-02-2001 PU/510859 16-10-2001
17-04-1996 04/PFD/105547-01 15-07-1996

Tijdslijn