#}

Sainctelettesquare
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Heraanleg van het volledige Saincteletteplein en het Ijserplein in Brussel-Stad en Sint-Jans-Molenbeek. Het project bestaat uit de wijziging van het wegdek, de verlegging van de tramsporen met de reorganisatie van gevel tot gevel en de wijziging van het verkeer. Het project geeft voorrang aan actieve vervoerswijzen door fietspaden aan te leggen, voetpaden te verbreden en bruggen te verbreden door twee voetgangersbruggen.

30 bomen te kappen Urban.brussels
Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 26 oktober 2022 tot donderdag 24 november 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1832830
Gemeentelijke referentie S1937/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 25-02-2022
Bijkomende elementen 27-05-2022
Volledig dossier 29-07-2022
Begin van openbaar onderzoek 26-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 24-11-2022
Overlegcommissie 06-12-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 14-12-2022
 Einde van de opschorting 22-05-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 25-05-2023
Betekening van de beslissing 25-05-2023
Begin van de werken 22-04-2024
Geldigheid van de vergunning 25-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens