Sainctelettesquare
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1832830
Gemeentelijke referentie S1937/2022
Gebruikersnaam 1832830
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 7 september 2022 tot donderdag 6 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed

Voorwerp van de aanvraag

Heraanleg van het volledige Saincteletteplein en het Ijserplein in Brussel-Stad en Sint-Jans-Molenbeek. Het project bestaat uit de wijziging van het wegdek, de verlegging van de tramsporen met de reorganisatie van gevel tot gevel en de wijziging van het verkeer. Het project geeft voorrang aan actieve vervoerswijzen door fietspaden aan te leggen, voetpaden te verbreden en bruggen te verbreden door twee voetgangersbruggen.

Documenten

  Documenten hier beschikbaar
 1_BST_DPU_PE_300_ANNEXE 1_signedCVK.pdf
 3_BST_DPU_PG_201E_COUPES GENERALES PROJETEES_A3_250_IND1.pdf
 Déclaration_Demandeur_01.pdf
 3_BST_DPU_PG_201A_COU 18 PROJETEE_A0_100_IND1_signedNM_CVK.pdf
 Annexe 1 - Formulaire Agent.pdf
 Fiche_Descriptive_SIAMU_01.pdf
 2_BST_DPU_PG_107_PLAN DES PLANTATIONS_A0_500_IND1_signedNM_CVK.pdf
 2_BST_DPU_PG_109 _PLAN IMPE_A0_500_IND1_signedNM_CVK.pdf
 3_BST_DPU_PG_201D_COU 4 PROJETEE_A0_100_IND1_signedNM_CVK.pdf
 3_BST_DPU_PG_202C_COU 23 PROJETEE_A0_100_IND1_signedNM_CVK.pdf
 2_BST_DPU_PG_102_SITUATION PROJETEE A TERME_A0_500_IND1_signedNM_CVK.pdf
 Formulaire annexe 1 PU.pdf
 3_BST_DPU_PG_202A_COU 20 PROJETEE_A0_100_IND1_signedNM_CVK.pdf
 3_BST_DPU_PG_201B_COU 15 PROJETEE_A0_100_IND1_signedNM_CVK.pdf
 2_BST_DPU_PG_100B_PLAN EXISTANT_A0_500_IND1_signedNM_CVK.pdf
 PARTIE_3_5_BST_DPU_PE_301-303_NOTES EXPLICATIVES.pdf
 2_BST_DPU_PG_101A_PLAN ETAT PROJETE_A0_200_IND1_signedNM_CVK.pdf
 3_BST_DPU_PG_202B_COU 21 22 PROJETEE_A0_100_IND1_signedNM_CVK.pdf
 3_BST_DPU_PG_202D_COU 24 PROJETEE_A0_100_IND1_signedNM_CVK.pdf
 2_BST_DPU_PG_100A_PLAN EXISTANT_A0_500_IND1_signedNM_CVK.pdf
 2_BST_DPU_PG_100D_PLAN EXISTANT_A0_200_IND1_signedNM_CVK.pdf
 0_BST_DPU_PG_001_PLANLOCALISATION_A1_ssech_IND1_signedNM_CVK.pdf
 Note_explicative_05.pdf
 Note_explicative_04.pdf
 2_BST_DPU_PG_100C_PLAN EXISTANT_A0_200_IND1_signedNM_CVK.pdf
 Note_explicative_03.pdf
 Note_explicative_06.pdf
 Titre_Propriété_03.pdf
 Titre_Propriété_04.pdf
 3_BST_DPU_PG_201C_COU 13 PROJETEE_A0_100_IND1_signedNM_CVK.pdf
 2_BST_DPU_PG_101B_PLAN ETAT PROJETE_A0_200_IND1_signedNM_CVK.pdf
 2_BST_DPU_PG_101C_PLAN ETAT PROJETE_A0_200_IND1_signedNM_CVK.pdf
 2_BST_DPU_PG_100E_PLAN EXISTANT_A0_200_IND1_signedNM_CVK.pdf
 Note_explicative_02.pdf
 Note_explicative_01.pdf
 Titre_Propriété_02.pdf
 Titre_Propriété_05.pdf
 Déclaration_Architecte_01.pdf
 5_BST_DPU_PE_303_Analyse pont existant_INDC.pdf
 5_BST_DPU_PE_302a_Passerelle note technique_INDA.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_01.pdf
 5_BST_DPU_PE_302b_Passerelle scénari_INDC.pdf
 4_BST_DPU_PG_203_CARNET PLANS ET COUPES_A3_compressed.pdf
 Preuve_Avertissement_01.png
 Annexe_2_05.pdf
 Annexe_2_06.pdf
 Photos_01.pdf
 Formulaire_SIAMU_01.pdf
 Annexe_2_03.pdf
 Annexe_2_07.pdf
 Annexe_2_02.pdf
 Annexe_2_04.pdf
 Annexe_2_08.pdf
 Titre_Propriété_01.pdf

Contact voor dit dossier

Bezwaren en opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen beschikbaar op de website van de gemeente of op panelen van het openbaar onderzoek elk bezwaar over dit dossier dat niet bij het gemeentebestuur wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vraag over het dossier
info@urban.brussels of via de gemeentebeheerder.
Vermeld in je communicatie de referentie in Nova en de betreffende

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-02-2022
Bijkomende elementen 27-05-2022
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-10-2022
Overlegcommissie 19-10-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

STIB
LB
Mobiel Brussel
Vivaqua
Haven van Brussel
KCML
Gemeente
DBDMH
DCE
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-09-2022 04/IPEEXT/1855309
07-06-2022 04/IPEEXT/1844293 05-07-2022
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
13-12-2018 04/PU/1696942 18-06-2019
29-11-2018 04/PFD/1695886 05-04-2019
08-12-2016 11/PFU/620807 13-11-2017

Tijdslijn