Louizalaan 143 A-B
1050 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1826563
Gebruikersnaam 1826563
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Transformeren en wijzigen van het bestemming van een kantoorgebouw in een gemengd gebouw met woningen, kantoren (coworking ruimtes), een commerciële ruimte van het type Horeca (brasserie-restaurant) en plaatsen van een stadsboerderij op het dak en alsmede parkeerplaatsen voor auto's en fietsen in de ondergrondse ruimte.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 17-12-2021
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Vivaqua
KCML
Consultant Titel IV van de GSV
DBDMH
FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 7.778 m² 1.396 m² Te bepalen
Huisvesting 0 m² 8.901 m² Te bepalen
Last (0,00 x 0,00 €) 0,00 €
Handelszaak 0 m² 607 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
17-08-2012 04/IPECL3/473779 28-06-2012
Ontbrekend gegeven 09/REG/281017

Tijdslijn