NL    FR

Sint-Katelijnestraat
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1801422
Gemeentelijke referentie S336/2022
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van woensdag 20 april 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting

Voorwerp van de aanvraag

Herinrichten van gevel tot gevel van de Sint Katelijne straat en het Sint Katelijne plein van nr. 46 tot 50 te Brussel, door het aanleggen van een voetgangerszone en het planten van hoogstambomen.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 06-10-2021
Bijkomende elementen 09-02-2022
Volledig dossier 25-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 20-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 19-05-2022
Overlegcommissie 31-05-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-06-2022
 Einde van de opschorting 19-10-2022
Betekening van de beslissing 19-01-2023
Geldigheid van de vergunning 19-01-2026

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
28-07-2021 04/PFD/1795271 12-07-2022

Tijdslijn